HIDAYAH HARUS DIJEMPUT

Klaten – Tuhan menganugerahkan akal, naluri, panca indera dan tubuh yang sempurna bagi manusia.  Keempat anugerah itu harus diasah dengan ilmu agama dan ibadah sebagai usaha menjemput hidayah agar hidup …

selengkapnya